دانلود كاتالوگ محصولات

با محصولات و خدمات گروه کارخانجات صنعتي دُرپاد تبريز بیشتر آشنا شوید

انجام اولين مرحله تست كرونا (راپيد تست)در كارخانجات گروه صنعتي درپاد تبريز

انجام اولين مرحله تست كرونا(راپيد تست)در كارخانجات گروه صنعتي درپاد تبريز در راستاي افزايش سلامتي و صيانت از سرمايه هاي انساني اين شركت ، با هماهنگي مركز بهداشت شهرستان اسكو 

ادامه مطلب . . .