تبریز، کیلومتر 6 جاده جزیره اسلامی

تلفن :5-33467511 ( 41 ) 98+

فكس : 33467516 - 041

ايميل : info@dorpad.com