امروز جمعه 4 خرداد 1403

خط و مشی


خط مشـي گـروه صنعتي دُرپاد تبريز بعنوان توليد كننده انواع لوله و پروفيل فولادي، ورق گالوانيزه و ميلگرد آجدار بشرح زير مي باشد:


  • جلب رضايت و اعتماد مشتريان
  • استفاده بهينه از منابع
  • انطباق با الزامات قانوني
  • الزام و تقيد به رعايت كيفيت در توليد محصولات
  • افـزايش سطح دانش و تـوانمندي كـاركنان
  • تـلاش جهت بهبود مستـمر اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت و مديريت ايمني و بهداشت شغلي
  • همسوسازي اقدامات اقتصادي با الزامات زيست محيطي